بایگانی‌ها درختچه تزئینی - نهالستان فضائلی

درختچه تزئینی

تولید و پرورش انواع درختچه تزئینی در فضایی بزرگ و استفاده از بهترین نوع نژادی در تولید درختچه های تزئینی از جمله انواع کاج مانند : کاج سوزنی – کاج کاشفی – کاج سیاه – کاج مطبق – آرائوکاریا آمریکایی – Araucaria heterophylla Plant – کاج مشهد – کاج تهران و سرو شیرازی و چندین نوع درخت دیگر