روش های پیوند زنی - نهالستان فضائلی

روش های پیوند زنی

روش های پیوند زنی


 از کتاب گیاه افزایی(ازدیات نباتات)-برگرداننده: دکتر مرتضی خوشخوی استاد بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز-بازنگری پنجم-انتشارات دانشگاه شیراز ۲۴۱/۲ دارای ۲ جلد می باشد.

۱-پیوند زبانه ای   Whip or tongue grafting  :

برای پیوند شاخه های به نسبت نازک یعنی با قطر بین ۶ تا ۱۳ میلیمتر مناسب می باشد.

۲- پیوند نیمانیم  Spilce grafting :

همانند پیوند زبانه ای است با این تفاوت که برش دوم یا زبانه در پایه و پیوندک زده نمی شود.

۳- پیوند جانبی  Side grafting :

این روش برای افزایش انبوه درختان خزانه ای مفید است.پیوند جانبی دارای سه نوع است:

پیوند کنده ای  Stub graft:  برای شاخه هایی مفید است که نه برای پیوند زبانه ای کافی قطور هستند و نه به اندازه ای هستند که بتوان با دیگر روش ها مانند پیوند اسکنه ای و یا پیوند پوست آن ها را پیوند زد.

پیوند زبانه ای-جانبی  Stub graft :برای گیاهان کوچک و به ویژه بعضی از گونه های همیشه سیز پهن برگ و باریک برگ مفید است.

 پیوند جانبی زیر پوست  Side-veneer graft(spliced side graft) (پیوند جانبی نیمانیم):

برای پیوند گیاهان گلدانی کوچک مانند دانهال های گیاهان همیشه سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

۴- پیوند اسکنه ای  Cleft grafting:یکی از قدیمی ترین پیوند ها است.برای سر شاخه کاری درختان کوچک و یا شاخه های قطور درختان بزرگ مناسب است.

۵- پیوند برشی یا ترصیعی Saw-kerf(notch)grafting : می تواند به جای پیوند اسکنه ای مورد استفاده قرار گیرد.برای سرشاخه کاری درختانی که شاخه هایشان ۵ تا ۱۰ سانتیمتر یا بیشتر قطر دارند مفید است.

۶- پیوند گاوه ای  Wedge grafting :مشابه پیوند برشی بوده ولی اجرای آن ساده و آسان تر است.

۷-پیوند پوست(تاجی) Bark grafting:روشی سریع و آسان بوده و به وسیله افراد غیر حرفه ای نیز به آسانی انجام می شود.

۸-پیوند پوست(روش ۱ و روش ۲)

۹-پیوند مجاورتی Approach grafting :در این روش گیاه مستقل متکی به خود به یکدیگر پیوند زده می شود.در هر موقع از سال میتوان زد.سه روش دارد:۱-پیوند مجاورتی نیمانیم  Splicedbapproach graft  2-پیوند مجاورتی زبانه دار  Tongued approach graft  3- پیوند مجاورتی نشاندنی  Inlay approach graft 

۱۰-پیوند اتصالی  Inarching: با پیوند مجاورتی هماهنندی دارد-بطور کلی نوعی پیوند ترمیمی محسوب میشود.

۱۱- پیوند پلی  Bridge grafting :نوعی پیوند ترمیمی است.هنگامی بکار میرود که سیستم ریشه درخت سالم بوده اما به پوست تنه آسیب رسیده است.

در تمام انواع پیوند ها باید توجه کرد که سر پیوندک رو به بالا باشد.یعنی نوک جوانه های پیوند ک می بایستی به طرف مخالف پایه باشد.عدم توجه به این موضوع به منزله جوش نخوردن نهایی پیوند خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *