برخی از اسامی گیاهان آپارتمانی - نهالستان فضائلی

برخی از اسامی گیاهان آپارتمانی

برخی از اسامی گیاهان آپارتمانی

۱- دیفن باخیا : بعنوان یک گیاه آپارتمانی چند ساله تلقی می شود که درسایزهای مختلف موجود میباشد.

۲- کودیوم : بعنوان یک درختچه آپارتمانی محسوب می شود و در سایزهای مختلف موجود میباشد.

۳- آگلونما : بعنوان یک گیاه آپارتمانی دائمی تلقی میشود و در سایزهای مختلف موجود میباشد.

۴- دراسنا : بعنوان یک درختچه داخل آپارتمان تلقی می شود و در سایزهای مختلف موجود میباشد.

۵- فیکوس : بعنوان یک درختچه داخل آپارتمان تلقی می شود و در سایزهای مختلف موجود میباشد.

۶- یوکا : : بعنوان یک درختچه آپارتمانی محسوب می شود.

۷- اسپاتی فیلوم : بعنوان یک گیاه همیشگی آپارتمان محسوب می شود و در سایزهای مختلف موجود میباشد.

۸- پتوس : : بعنوان یک گیاه دائمی آپارتمان تلقی می شود و در سایزهای مختلف موجود میباشد.

۹- مارانتا : : بعنوان یک گیاه همیشگی آپارتمان تلقی می شود و تا سایز۶۰cm موجود میباشد.

۱۰- بذر چمن : بذر گیاهان یکساله و دائمی و پیازهای گل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *