بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه در گیاهان - نهالستان فضائلی

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه در گیاهان

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه در گیاهان

راهای پیشگیری ودرمان بیماری های پوسیدگی طوقه وریشه :

۱- درابتدا خریداری نهال ها می بایست ازمراکز تامین نهال معتبرودارای مجوز از سازمان جهادکشاورزی تهیه شود
۲- ریشه نهال ها قبل ازکاشت باترکیب ” قارچکش ضدعفونی گرددوسپس کاشته شود.
۳- تعویض خاک بستر درصورت کیفیت نامناسب خاک موجود، الزامی است.
۴- درهنگام کاشت دقت شود طوقه نهال دقیقا درسطح خاک قرارگرفته چراکه کاشت عمیق نهال وزیر خاک شدن طوقه، عامل نرسیدن اکسیژن کافی به ریشه ،عدم رشد مطلوب درخت ، افزایش رطوبت درمحل طوقه ودرنهایت حمله عوامل قارچی ومرگ درخت خواهد شد.
۵- ایجاد آبخوربرای هر درخت می بایست با توجه به نیازآبی هر گونه انجام شود.
۶- تنظیم آبیاری برای درختان بسته به نیاز آبی آن ها.
۷- ایجاد زهکش وتهویه خاک هرازچندروز یکبارباهدف اصلاح خاک اطراف طوقه.
۸- عدم کاشت گل وسایر گیاهان اعم ازپوششی، پرچین و…درپای درختان.
۹- طراحی سیستم های ابیاری واصلاح سیستم های قدیمی به نحویکه به هیچ صورت درزمان آبیاری آب پای درختان تجمع پیدا نکند.
۱۰- درصورت رویت هرگونه ضعف وپژمردگی دربرگ درختان ، سریعا نسبت به بررسی ریشه وطوقه درختان اقدام شود.
۱۱- درصورت مرگ درختان براثر عوامل بیماری زا، اندامهای زیرزمینی درختان آلوده بطور کامل از محل خارج ومعدوم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *