آیا بعد ازکشت زعفران مزرعه را آبیاری کنیم؟؟ ( آبیاری زعفران ) - نهالستان فضائلی

آیا بعد ازکشت زعفران مزرعه را آبیاری کنیم؟؟ ( آبیاری زعفران )

آیا بعد ازکشت زعفران مزرعه را آبیاری کنیم؟؟ ( آبیاری زعفران )

دوستان آبیاری بعد ازکشت باعث افزایش حدود۲۵درصدی محصول خواهد شد..
اما مسئله اصلی در آبیاری زعفران اینست که با آبیاری. احتمال شیوع آفت کنه در مزرعه بیشترمیشود..
شیوع کنه درسال اول کشت یعنی نابودی مزرعه زعفران…
پس بهتراست دونکته در آبیاری زعفران در نظرگرفته شود درخاکهای سنگین نیازی به آبیاری بعدازکشت نیست واگرآب وهوای منطقه خیلی گرم هستش بهتره شهریورکشت شود.
اما درخاکهای سبک وشنی که زهکش مناسب دارند بهتراست دوهفته قبل ازکشت درتیرماه یامرداد یه آبیاری سبک صورت گیرد درغیراین صورت کشت درخاک های سبک بهتراست حتما درشهریورانجام شود.

نکته:دلیل اصلی ازدیاد کنه وبیماری های قارچی مزارع زعفران

۱_خریدپیازآلوده به کنه.
۲_خریدپیازی که بعدازآبیاری اززمین مادری کنده شده(مرطوب کن)
۳_آبیاری مزارع بعدازکشت
۴_مصرف بیش ازحد کود دامی درابتدای کشت زعفران.
۵_عدم مشورت باکارشناسان خبره هنگام خرید پیاز وکشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *