بسترهای کشت، تکثیر و پرورش گیاهان زینتی - نهالستان فضائلی

بسترهای کشت، تکثیر و پرورش گیاهان زینتی

بسترهای کشت، تکثیر و پرورش گیاهان زینتی

بسترهای کشت، تکثیر و پرورش گیاهان زینتی 


انواع محیطهای کشت برای ریشهزایی
– 
ماسه؛
– 
پرلایت؛
– 
ورمیکولایت؛
– 
مخلوط ماسه و پرلایت.

ماسه
– 
محیط کشت معروف؛
– 
فاقد هر گونه عناصر؛
– 
ارزش آن به واسطه وجود تخلخل کافی، وجود اکسیژن و حفظ رطوبت.

اولین محیط کشت ماسه است که برای ریشهدار کردن گیاهان زینتی ارزشی خاص دارد، زیراقلمههای جدا شده از پایههای مادری ذخیره غذایی به اندازه کافی دارند. اندازه ذرات ماسه و تخلخل بین این ذرات بسته به نوع قلمهها متفاوت است پس بهتر است که برای قلمههای مختلف اندازه معینی از محیط کشت را استفاده کنیم.
پرلایت
– 
منشا آتشفشانی؛

– سفید رنگ؛

– فاقد هرگونه ذخیره غذایی؛

– ارزش آن به واسطه ذخیره آب تا ۴ برابر وزن خود.

دومین محیط کشت که برای تکثیر قلمهها استفاده میکنیم پرلایت است. و به دلیل خصوصیات ذکر شده، در ریشهدار شدن قلمهها یا گیاهانی که در غیر محیط خاک پرورش مییابند بسیار مفید و مناسب استاندازه ذرات پرلایت بین ۴- ۲/۱ میلیمتر است و بسته به نوع مصرف و نوعقلمه برای تکثیر از پرلایتهای نرم و نسبتاً درشت استفاده میکنیم. معمولاً مخلوطی از پرلایتهای خیلی نرم و نسبتاً درشت به نسبت مساوی ترکیب میکنیم و بعنوان یک بستر ریشهزایی از آناستفاده میشود.

ورمیکولایت
– 
ماده معدنی از نوع میکا؛
– 
حاوی سیلیکات منیزیم، آلومینیم و آهن است.

در حقیقت یک رس حرارت دیده است که میتواند مقدار زیادی آب را جذب کند. ورمیکولایت بدلیل قیمت نسبتاً بالایی که دارد مصرف چندانی نداردبعلاوه بعلت جذب آب حجمش زیاد میشود و نباید تحت فشار قرار گیرد، زیرا تخلخلش را از دست میدهد. فقط در موارد خاص برای سازگاری دادن یک گیاه حاصل از کشت بافت در محیط جدید از این ماده استفاده میشودبنابر این برای تکثیر معمول و متداول گیاهان عمدتاً ماده مورد مصرف پرلایت یا ماسه است.

مخلوط ماسه و پرلایت
– 
به نسبت مساوی مخلوط میشوند؛
– 
در سطح کاربردی مصرف زیادی دارد.
چهارمین محیط کشت، مخلوط ماسه و پرلایت است. به نسبت مساوی یک حجمی از پرلایت و ماسه نرم (همان چیزی که در اصطلاح باغبانی ماسه بادی میگویند) را با هم مخلوط میکنند وقلمهها را در آن قرار میدهند. بعد از ریشهدار شدن قلمهها و اطمینان از حجم ریشه، قلمهها به محل مناسب دیگر انتقال مییابند.
محیطهای کشت قلمهها فاقد هر گونه ذخیره غذایی بوده و بدلیل آنکه فوقالعاده سبک هستند تخلخل زیادی دارند و نمیتوانند مواد غذایی را به مدت زیادی در خود نگه دارند. بعد از ریشهدار شدن گیاهان چون نیاز به عناصر معدنی در گیاه خیلی بالا میرود، در یک خاک مناسب که ذخیره کافی این مواد را دارند کشت میشوند.
محیطهای پرورشی گیاهان – کشت خاکی
– 
متداولترین محیط کشت شناخته شده خاک یا Soilاست. تعریف خاک و انتظاری که از خاکبرای نگهداری طولانی یک گیاه میرود، بسته به نوع گیاه و نیاز خاص غذایی آن گیاه متفاوت است. گیاهان علفی و آپارتمانی نیاز به یک بافت بسیار سبک دارند، بافتی که تخلخل کافی دارد و آب را به اندازه مناسب در خود نگهداری میکند و ریشهها در آن بخوبی تنفس میکنند.
– 
ترکیبی با نسبت مساوی از خاک برگ، ماسه بادی و خاک زارعی و دارای یک بافت خوب و مناسب برای پرورش گیاهان آپارتمانی اصطلاحاً خاک سبک نامیده میشود.
– خاک
 سنگین در باغبانی کاربرد خیلی زیادی ندارد، فقط گیاهانی که ساختمان ریشهای بسیار قطور و قوی دارند مثل گل کاغذی و همچنین شاهپسند درختی و درختچه ختمی چینی درخاکهای سنگین بهتر رشد و نمو میکنند.
– 
غیر از خاک ترکیبات مصنوعی دیگر مثل پیت هم استفاده میشود. Peatخاکی است که از بقایای در حال تخمیر اندامهای مختلف گیاهی بوجود آمده است. پیتهای طبیعی حاصل تخمیر خزهها هستند. دو خزه معروف بنامهای Sphagnum و Hyponum در اروپای شمالی به وفور یافت میشوند و معادنی که از این خزهها در اروپای شمالی بدست آمده تحت عنوان تورب یا پیت خالص به بازار عرضه میشوند. پیتPH بسیار پایینی دارد و برای گیاهان اسید پسند و آنهایی که نیاز به PH پایین دارند بسیار مناسب و ایدهآل است.

هیدروپونیک – کشت بدون خاک گیاهان
– 
پرلایت؛
– 
ورمیکولایت؛
– 
پشم سنگ؛
– 
پوکه معدنی.

البته این مواد فاقد هر گونه ذخیره غذایی هستند و مواد غذایی بطور مصنوعی به این سیستمها باید اضافه شوند. پرلایتی که مواد غذایی لازم به آن اضافه شده باشد بحث محیط کشت هیدروپونیک Hydroponic را به میان میآورد. معادن خاک پیت در چند ناحیه (عمدتاً در شمال ایران) شناسایی شدهاند ولی این معادن دقیقاً حاصل تخمیر دو خزه معروف هاپونومHyponum و اسفاگنوم Sphagnum نیستند. پیت یا تورب ایران رنگ روشنتری دارد در حالیکه پیت اروپا دارای رنگ قهوهای بسیار تیره است. PH پیت در معادن ایران خیلی زیاد و گاهی بیش از ۷ میباشد (یعنی از حد خنثی کمی بالاتر است) ولی PH پیتهای اروپایی حدود ۵/۴ است. همچنین معادن کشف شده در ایران قابل توسعه در سطح وسیع نمیباشند.
رشد و نمو
مهمترین عامل بعد از بستر رشد، عوامل موثر در رشد و نمو گیاه میباشند. ابتدا تفاوت بین رشد و نمو را یادآور میشویم (البته این تفاوت در فرهنگ نامه انگلیسی بیشتر نمایان است).
رشد یا Growthبزرگ شدن سلولها و افزایش تعداد سلولها را گویند. به عبارت دیگر منظور از رشد افزایش تعداد و حجم سلولهاست.
نمو یا Developmentبه مفهوم اختصاصی شدن و تمایز سلولهاست. ممکن است سلولی رشد زیادی داشته باشد ولی نمو نکرده باشد. هر وقت گیاه از مرحلهای وارد مرحلهی دیگر شود نمو یافته است. مثلاً گیاه گلخانهای را در نظر بگیرید که چند سالی رشد رویشی داشته ولی تازمانی که وارد فاز گلدهی نشده باشد نمو نداشته است. به معنای دیگر نمو پدیدهی تخصصی شدن سلولهاست.
عوامل موثر بر رشد و نمو
داخلی:
الف) عوامل ژنتیکی،
ب) هورمونهای نباتی.

خارجی:
الف) حرارت،

ب) رطوبت،

ج) نور،

د) گازها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *